Les om Ž-samene (edge-samene). Utdrag fra Skole-Petter Anna 2

Ž-same (edge) tegnet av Elin Margarethe Wersland.
Ž-same (edge) tegnet av Elin Margarethe Wersland.
Utdrag fra boka Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus (nordsamisk/norsk i samme bok!):
«Ž-sápmelaččat. Kárášjohkalaš Samantha Smukka barggai mátkeofelážžan. Son lei hui bivnnut ofelaš, go son lei čeahppi rohttet aproposluđiid. – Vuosttaš bisáneapme lea Oslo gávpotsápmelaččaid luhtte. Dii berrebehtet láhttet čáffadit, logai Samantha Smukka trailera jietna- rusttega badjel. Eanaš Norgga gávpotsápmelaččat skatejit. Sii beroštit hui sakka hámis ja dajahusas. Dan áigge go Rosa-Rosa, Samantha Smukka ja Bohkosahtti Dáža Sirkus mátkkoštii Oslo bokte Kárášjohkii, de golladedje gávpotsápmelaččat áiggi Operaviesu robi alde. Sis ledje badjelasas čáffadis
sámi skatebiktasat, earet eará čáffadis loampegálssohat,ja stuorra vilges t-báiddit sámi bustávain ž (edge).»

Utdrag på norsk fra boka Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus:
«Samer med ž (edge). Samantha Smukk fra Karasjok hadde jobben som turguide. Hun var svært ettertraktet, fordi hun var så god på aprosjoiker. – Første stopp på turen er hos bysamene i Oslo. Dere må få dere en kulere attitude, sa Samantha Smukk over høyttaleranlegget. De fleste bysamer i Norge skater. De er også svært opptatt av stil og uttrykk. På den tiden, da Rosa-Rosa, Samantha Smukk og Det lattervekkende norske sirkus reiste gjennom Oslo på vei til Karasjok, holdt bysamene til på operataket. De hadde på seg samiske skateklær, blant annet saggebellinger (kule samiske reinskinnbukser) og store hvite t-skjorter med den samiske bokstaven ž (edge).»