Voi, voi, vi er i Kunst Pluss!

Redaktør, Lena Trydal, skriver på lederplass om Skole-Petter Anna-artikkelen i siste utgave av Kunst Pluss: «Humor er også viktig i Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorms sáhkalagaid (dialog) om deres satiriske talkshow Skole-Petter Anna, et show som setter spørsmålstegn ved oppfattelsen av samer som enten sinte rettighetsforkjempere eller enfoldige humorister.»

Bakgrunnen til omtalen i Kunst Pluss-lederen er at vi, Anna Anita Guttorm og Elin Margrethe Wersland, har skrevet artikkelen: «Hva ler vi samer av?» i Kunst Pluss 2/2020, der vi forteller om historien og tilblivelsen av Skole-Petter Anna forestillingen som har turnert Sápmi. Vår artikkel i Kunst Pluss, som er til salgs nå, er en sáhkalagaid (dialog).

Det satiriske talkshowet Skole-Petter Anna er fra høsten 2020 og hele neste år en del av satsningen til Norske Kunstforeningers formidlingsprosjekt om kunst fra Sápmi. Vi er en del av utstillingen «Voi, voi, vi er på utstilling!», som skal turnere i 10 kunstforeninger i landet.

Tidsskriftet Kunst Pluss 2/2020 er i salg fra 4.juni. Tidsskriftet er tilgjengelig hos en rekke Narvesen-utsalg og biblioteker over hele landet! Kunst Pluss utgis av Norske Kunstforeninger.

Redaktøren i Kunst Pluss siterer Elin Margrethe Wersland, et sitat fra artikkelen «Hva ler vi samer av?», om humoren i Skole-Petter Anna showet:

Humoren forsoner, selv om vanskelige temaer blir tatt opp, slik som tilbakeføringen av samiske skjeletter, hodeskallemålinger, kolonisering og dekolonisering, forteller Wersland.

Skole-Petter Anna Talkshow på Samisk Hus i Oslo i 2018. Anna Anita Guttorm (t.v.) og Elin Margrethe Wersland (midten) viser fram samisk kulturminne. Foto: Gro Setereng Scheel.
Skole-Petter Anna Talkshow på Samisk Hus i Oslo i 2018. Anna Anita Guttorm (t.v.) og Elin Margrethe Wersland (midten) viser fram samisk kulturminne. Foto: Gro Scheel.

l desember 2019 ble det kjent at Norske Kunstforeninger får en million til samisk formidlingsprosjekt.

Skole-Petter Anna forestillingen er en del av utstillingen: Voi, voi, vi er på utstilling! Dagsseminar om samisk formidlingsprosjekt på Aurskog Høland Kunstforening, som opprinnelig skulle arrangeres i mars, er utsatt til høsten på grunn av pandemien.

Mer informasjon om «Voi, voi, vi er er på utstilling!» finner du på hjemmesiden til Norske Kunstforeninger: https://www.kunstforeninger.no