Tida går ikke-den kommer

Om boken Tida går ikke-den kommer

Boken Áigi i mana-dat boahtá/Tida går ikke-den kommer er gitt ut av forlaget «de tre». Det er en dokumentarbok, historier om tre kvinneliv i Karasjok. De som ble intervjuet var Jergul Ánne Sofe/Anne Sofie Holmestrand, født 1924 i Šuoššjávri, Jovnnin-Per Kirstte Biret/Kirsten Berit Gaup, født 1943 i Vájamohkki og Jánssa-Lehtá Máreha Synnøve/Synnøve Solbakk, født 1965 i Tana. Kvinnene representerer tre generasjoner samekvinner, hvor den yngste, Synnøve, arbeider i Sametingets byråkrati, Kirstte Biret arbeider med turisme og reindrift, og Ánne Sofe med småbruk. Vi får innblikk i deres hverdag, i glede og sorg. Boken er skrevet på norsk/samisk i samarbeid med Anna Anita Guttorm og Hanna H. Hansen etter initiativ fra Samisk Kvinneforum.