Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus er til salgs!

Les Samisk Bibliotektjenestes omtale av boka (klikk her): Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm er nå ute med oppfølgeren til den samiske salgssuksessen Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker. Denne boka er beregnet for et litt eldre publikum enn den forrige og er samfunnssatire i eventyrsform. Den er morsom, barnslig og lun, samtidig som den kommer med samfunnskritikk. Boken heter Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus.

Skuvlla-Biehtára Ánne ja Bohkosahtti Dáža Sirkus :-)
Anna Anita Guttorm ja Elin Margrethe Wersland leaba ovttas čállán satiregirjji Skuvlla-Biehtára Ánne ja Bohkosahtti Dáža Sirkus. Mii lea nubbi dan máinnnalmas Skuvlla-Biehtára Ánne ráiddus. Skuvlla-Biehtára Ánne 2 lávke máidnasis satire čállimii, ja heive stuorát mánáide, nuoraide ja ollesolbmuide. Girjjis lea seammá leakkuslaš stiila go dan ovddit girjjis, muhto juotna gáibida eanet lohkis. Skuvlla-Biehtára Ánne ja Bohkosahtti Dáza Sirkus lea servodatkritihkka humorhámis.:-)

Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker
Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus