Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker

kr 300.00

Boken «Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker» er en bok verden ikke har sett maken til. Det er et moderne samisk eventyr for folk i alle aldre, om Skole-Petter Anna, Señorita Rosalita, Scooter-Nelly, Ski-Doo-Hans, Anti-Rosa, Chantalle og Skole-Petter. Ungene i Karasjok er lei av å kjede seg, mens utenlandske spioner lusker i buskene. Dette legger grunnlaget for å bygge et senter for  halsbrekkende samiske leker.

Boken er i A5-størrelse, sort/hvitt, softcover, 113 sider med illustrasjoner. Det er tekst på nordsamisk og norsk i samme bok.

Skuvlla-Biehtára Ánne ja Sámi čeabetložžen stohkosiid guovddáš

Dát lea máinnas maid máilbmi ii leat ovdal gullan. Girji lea ođđaáigásaš sámi máinnas buot ahkásaččaide, dát lea muitalus Skuvlla-Biehtára Ánne, Señorita Rosalita, Skohter-Nelly, Ski-Doo-Hánssa, Anti-Rosa, Chantalle ja Skuvlla-Biehtára birra. Kárášjohtmánát leat dolkan ahkiduššamis, dan seammás go olgoriikka spiovnnat suoli vákšut miesttagiid duohken. Dát lea duogáš rahčagoahtet hukset guovddáža dáidguin erenomáš sámi čeabetložžen stohkosiiguin.

Girjjis lea A5-sturrodat, čáhppes/vilges, softcover, 113 siiddu oktan illustrašuvnnaiguin. Davvisámegiel ja dárogiel teaksta seammá girjjis.

VE: spa-1.

Produktbeskrivelse

Boken «Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker» er en bok verden ikke har sett maken til. Det er et moderne samisk eventyr for folk i alle aldre, om Skole-Petter Anna, Señorita Rosalita, Scooter-Nelly, Ski-Doo-Hans, Anti-Rosa, Chantalle og Skole-Petter. Ungene i Karasjok er lei av å kjede seg, mens utenlandske spioner lusker i buskene. Dette legger grunnlaget for å bygge et samisk senter med de utroligste halsbrekkende samiske leker. Utgivelsesår: 2014.
Boken er i A5-størrelse, sort/hvitt, softcover, 113 sider med illustrasjoner. Det er tekst på nordsamisk og norsk i samme bok.

Skuvlla-Biehtára Ánne ja Sámi čeabetložžen stohkosiid guovddáš

Dát lea máinnas maid máilbmi ii leat ovdal gullan. Girji lea ođđaáigásaš sámi máinnas buot ahkásaččaide, dát lea muitalus Skuvlla-Biehtára Ánne, Señorita Rosalita, Skohter-Nelly, Ski-Doo-Hánssa, Anti-Rosa, Chantalle ja Skuvlla-Biehtára birra. Kárášjohtmánát leat dolkan ahkiduššamis, dan seammás go olgoriikka spiovnnat suoli vákšut miesttagiid duohken. Dát lea duogáš rahčagoahtet hukset sámi guovddáža dáidguin erenomáš sámi čeabetložžen stohkosiiguin.