Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus

kr 300.00

Senter for halsbrekkende samiske leker har gjort samene søkkrike. Skole-Petter Anna og Rosa-Rosa har hørt at telemarkingene er i ferd med å miste dialekta. De bestemmer seg for å la nordmenn opptre som sirkusartister i Karasjok mot penger, som en slags hjelp til selvhjelp. De kontakter Senter for søringer, der Bård Tufteluft og Harald Eira jobber.

Boken er i A5-størrelse. Softcover. Farget omslag. 128 sider med sort/hvitt illustrasjoner. Tekst på nordsamisk og norsk i samme bok. Stor skrift. Det sendes ut håndskrevne, forhåndsnummererte fakturaer. Vi tar forbehold om skrivefeil. 

Skuvlla-Biehtára Ánne ja Bohkosahtti Dáža Sirkus

Sámi čeabetložžen stohkosiid guovddáš lei riggudan sápmelaččaid. Skuvlla-Biehtára Ánne ja Rosa-Rosa leigga gullan ahte telemarkolaččat ledje massimin dialevttaset. Soai mearrideaba bálkáhit norgalaččaid sirkusbargin Kárášjohkii, veahkkin iežaset ahtanuššat. Soai váldiba oktavuođa Dáža-guovddážiin, gos Bård Tuftelufta ja Harald Eira bargaba.

Girjjis lea A5-sturrodat. Softcover. Ivdne olggoš. 128 siiddu oktan čáhppes/vilges illustrašuvnnaiguin. Davvisámegiel ja dárogiel teaksta seammá girjjis. Stuorra fonttat. Mii sáddet gieđain čállon faktura, mii leat ovdalgihtii nummererejuvvon. Sáhttet leat gielalaš meattáhusat.

VE: spa-2.

Produktbeskrivelse

Senter for halsbrekkende samiske leker har gjort samene søkkrike. Skole-Petter Anna og Rosa-Rosa har hørt at telemarkingene er i ferd med å miste dialekta. De bestemmer seg for å la nordmenn opptre som sirkusartister i Karasjok mot penger, som en slags hjelp til selvhjelp. De kontakter Senter for søringer, der Bård Tufteluft og Harald Eira jobber.

Boken er i A5-størrelse. Softcover. Farget omslag. 128 sider med sort/hvitt illustrasjoner. Tekst på nordsamisk og norsk i samme bok. Stor skrift. Det sendes ut håndskrevne, forhåndsnummererte fakturaer. Vi tar forbehold om skrivefeil. 

Skuvlla-Biehtára Ánne ja Bohkosahtti Dáža Sirkus

Sámi čeabetložžen stohkosiid guovddáš lei riggudan sápmelaččaid. Skuvlla-Biehtára Ánne ja Rosa-Rosa leigga gullan ahte telemarkolaččat ledje massimin dialevttaset. Soai mearrideaba bálkáhit norgalaččaid sirkusbargin Kárášjohkii, veahkkin iežaset ahtanuššat. Soai váldiba oktavuođa Dáža-guovddážiin, gos Bård Tuftelufta ja Harald Eira bargaba.

Girjjis lea A5-sturrodat. Softcover. Ivdne olggoš. 128 siiddu oktan čáhppes/vilges illustrašuvnnaiguin. Davvisámegiel ja dárogiel teaksta seammá girjjis. Stuorra fonttat. Mii sáddet gieđain čállon faktura, mii leat ovdalgihtii nummererejuvvon. Sáhttet leat gielalaš meattáhusat.