Miellegiet-Iŋggá Iŋggot-Áne Editha-Åse Elin (Elin Margrethe Wersland) ja/og Jánssa Iŋggá Ánne Ánne (Anna Anita Guttorm) står bak Skole-Petter Anna bøkene og showet.
Miellegiet-Iŋggá Iŋggot-Áne Editha Åse Elin (Elin Margrethe Wersland) ja/og Jánssa Iŋggá Ánne Ánne (Anna Anita Guttorm) står bak Skole-Petter Anna bøkene og showet.

 

Vi har i 2020-22 turnert med Skole-Petter Anna Talkshow i forbindelse med Norske Kunstforeningers utstillingsprosjekt: «Voi, voi vi er på utstilling!» Prosjektet er et samarbeide med Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst.

Les mer om at Voi, voi, vi er på utstilling! er nominert til Kunstkritikerprisen 2021

 

Skjermbilde: Aurskog Høland Kunstforenings innlegg på Facebook, 20.august 2020: "Suksess for samisk formidlingsprosjekt", omtale i avisen Ságat.
Skjermbilde: Aurskog Høland Kunstforenings innlegg på Facebook, 20.august 2020: «Suksess for samisk formidlingsprosjekt», omtale i avisen Ságat.
Skole-Petter Anna Talkshow har sitt tilbakeføringsprosjekt, sitt eget "Bååstede", der de har søkt Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum om å få tilbake de samiske  kulturgjenstandene som tilhørte vår samiske áhku/bestemor. Bildet er tatt av vår performance på Samisk Hus i Oslo i januar 2018. Foto: Gro Setereng Scheel.
Skole-Petter Anna Talkshow har et tillbakeføringsprosjekt, sitt eget «Bååstede», der de har søkt Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum om å få tilbake de samiske kulturgjenstandene som tilhørte vår samiske áhku/bestemor. Bildet er tatt av vår performance på Samisk Hus i Oslo i januar 2018. Foto: Gro Setereng Scheel.

 

Les mer om Voi, voi, vi er på utstilling!

Vi skriver også om historien og bakgrunnen for vårt show i artikkelen «Hva ler vi samer av?» i Kunst Pluss 2/2020. Tidsskriftet Kunst Pluss gis ut av Norske Kunstforeninger.

 

Skole-Petter Anna: En Performance på samisk vis

Våre bøker: Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker er en satirebok for barn, en fabel, men den leses av folk i alle aldre. Den bør leses først.
Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus er for litt eldre folk. Den krever at man vet en del om samisk historie, spesielt underholdningshistorien, samt politikk. Det er en satire i eventyrform, skrevet i muntlig språkform, en allegori (altså en utvidet metafor) og en fabel.

Skole-Petter Anna er et show, som inkluderer performance, fabler, Skole-Petter Anna-joik, tekst, eventyr, fabulering og satire. Skole-Petter Anna-duoen består av Anna Anita Guttorm og Elin Margrethe Wersland.

 

Elin Margrethe Wersland har illustrert begge Skole-Petter Anna bøkene. Her ser vi et utvalg av tegningene.
Elin Margrethe Wersland har illustrert begge Skole-Petter Anna bøkene. Her ser vi et utvalg av tegningene fra bøkene.

 

Vi gav ut den første Skole-Petter Anna boken i 2014. Tre år senere, i 2017, begynte vi å reise rundt med Skole-Petter Anna showet. Vi har blant annet besøkt Bágo in books, samisk litteraturfestival i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk i 2017, Kulturmarknad i Karasjok i 2018, urfolksfestivalen Riddu Riđđu og den nomadiske kultur- og kunstfestivalen, Skábma i 2019.

 

Om Anna Anita Guttorm

Anna Anita Guttorm har sin bakgrunn fra NRK, både som nyhetsredaktør, tv-vaktsjef og journalist i NRK Sápmi gjennom 17 år. Guttorm har sittet som varamedlem i styret for Nord-Norsk Filmsenter og som styremedlem i Samisk Filmforbund. Hun står blant annet bak den populære NRK-produksjonen, slapstick-serien, “Birja og Mirja”, sammen med Karen Alette Eira. Guttorm har en bred fjernsynserfaring, og har laget både nyheter, reiseprogrammer og dokumentarer. Hun ledet også NRK Sápmis sendinger i forbindelse med Sametingsvalget. Hun har videre arbeidet som informasjonskonsulent for SANKS/Helse Finnmark, og skrevet artikler for Yle, Sámi Áigi, Ávvir og Nuorttanaste.
I dag jobber Guttorm og Wersland med Skole-Petter Anna showene, som har blitt svært populære i Sápmi. De to jobber også med en kunstfilm om samisk åndelighet. Guttorm har tidligere gitt ut bok sammen med nåværende kunsthistoriker, Hanna Horsberg Hansen. Boken heter “Tida går ikke-den kommer”, og består av tre portretter av samekvinner.

Om Elin Margrethe Wersland

Elin Margrethe Wersland er utdannet religionshistoriker ved Universitetet i Oslo. Hun er skribent, journalist og har tidligere gitt ut den akademiske boken “Joik i den gamle samiske religionen” sammen med kunstner Gjert von Rognli gjennom det akademiske forlaget Vett&Viten. Wersland har også gitt ut bøkene om Skole-Petter Anna sammen med journalist og forfatter Anna Anita Guttorm. Wersland har illustrert Skole-Petter Anna bøkene.
Bøkene «Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker” og  “Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus” brukes også i samisk-undervisningen på skoler og samiske sentre.
Wersland har blant annet jobbet i den samiske avisen Ságat, der hun var kulturjournalist. Hun har som freelancejournalist skrevet en rekke artikler i Ságat om samisk kunst.
Hun har også skrevet artikler i Kunst Pluss, sáhkalagaid (dialog) med Synnøve Persen (Synnøves kamp er kronet med seier, 1/2019), Hilde Methi (Grense-kurstoren, 2/2019) og Aage Gaup (Vinder i kamp, 3/2019).
Hun har frilanset for Yle, Ávvir, NRK Sápmi og Nuorttanaste.
Wersland jobber for tiden med en kunstfilm om samisk åndelighet sammen med Anna Anita Guttorm.

 

Skole-Petter Anna Talkshow, av og med Anna Anita Guttorm og Elin Margrethe Wersland, har vært vist på 8 ulike kunstforeninger i forbindelse med Voi, voi, vi er på utstilling!:

Vi opptrådte på Aurskog-Høland Kunstforening, på «Introduksjonsseminaret til samisk formidlingsprosjekt», 15. august 2020, der smakebiter fra prosjektet ble vist. Ánde Somby opptrådte med ulvejoiken.

Senere, i perioden september 2021 – januar 2022, har Skole-Petter Anna-performance blitt vist, samtidig med andre samiske kunstnere, på 7 ulike kunstforeninger: Thomas Colbengtson, Stjørdal Kunstforening (2020), Ingunn Utsi, Kongsberg Kunstforening (2021), Hans Ragnar Mathisen, Oslo Kunstforening (2021), Ragna Misvær Grønstad, Molde Kunstforening (2021), Marte Lill Somby og Jokke Rosing, Sunnfjord Kunstlag (2021), Nesodden Kunstforening, Skole-Petter Anna (2022) og Hanne Grete Einarsen (2021), og Per Isak Juuso, Nes Kunstforening (2022).

I tillegg har det i 2021 vært Voi, voi, vi er på utstilling! med Inger Blix Kvammen på Toten Kunstforening i samarbeid med Gjøvik Kunstforening. Samt at Britta Marakatt-Labba hadde utstilling på Aurskog Høland Kunstforening i fjor.

Vi er glade for at Voi, voi, vi er på utstilling! nå er nominert til Kunstkritikerprisen 2021!