Miellegiet-Iŋggá Iŋggot-Áne Editha-Åse Elin (Elin Margrethe Wersland) ja/og Jánssa Iŋggá Ánne Ánne (Anna Anita Guttorm) står bak Skole-Petter Anna bøkene og showet.
Miellegiet-Iŋggá Iŋggot-Áne Editha Åse Elin (Elin Margrethe Wersland) ja/og Jánssa Iŋggá Ánne Ánne (Anna Anita Guttorm) står bak Skole-Petter Anna bøkene og showet.

Aktualitet: I 2020/21 skal vi reise rundt med Skole-Petter Anna Talkshow i forbindelse med Norske Kunstforeningers utstillingsturne: «Voi, voi vi er på utstilling!»

Vi skriver historien om og bakgrunnen for vårt show i artikkelen «Hva ler vi samer av?» i Kunst Pluss 2/2020. Tidsskriftet Kunst Pluss gis ut av Norske Kunstforeninger.

Skole-Petter Anna: En Performance på samisk vis

Våre bøker: Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker er en satirebok for barn, en fabel, men den leses av folk i alle aldre. Den bør leses først.
Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus er for litt eldre folk. Den krever at man vet en del om samisk historie, spesielt underholdningshistorien, samt politikk. Det er en satire i eventyrform, skrevet i muntlig språkform, en allegori (altså en utvidet metafor) og en fabel.

Skole-Petter Anna er også et show, som inkluderer performance, fabler, Skole-Petter Anna-joik, tekst, eventyr, fabulering og satire. Skole-Petter Anna-duoen består av Anna Anita Guttorm og Elin Margrethe Wersland.

Elin Margrethe Wersland har illustrert begge Skole-Petter Anna bøkene. Her ser vi et utvalg av tegningene.
Elin Margrethe Wersland har illustrert begge Skole-Petter Anna bøkene. Her ser vi et utvalg av tegningene fra bøkene.

Vi gav ut den første Skole-Petter Anna boken i 2014. Tre år senere, i 2017, begynte vi å reise rundt med Skole-Petter Anna showet. Vi har blant annet besøkt Bágo in books, samisk litteraturfestival i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk i 2017, Kulturmarknad i Karasjok i 2018, urfolksfestivalen Riddu Riđđu og den nomadiske kultur- og kunstfestivalen, Skábma i 2019.

Om Anna Anita Guttorm

Anna Anita Guttorm har sin bakgrunn fra NRK, både som nyhetsredaktør, tv-vaktsjef og journalist i NRK Sápmi gjennom 17 år. Guttorm har sittet som varamedlem i styret for Nord-Norsk Filmsenter og som styremedlem i Samisk Filmforbund. Hun står blant annet bak den populære NRK-produksjonen, slapstick-serien, “Birja og Mirja”, sammen med Karen Alette Eira. Guttorm har en bred fjernsynserfaring, og har laget både nyheter, reiseprogrammer og dokumentarer. Hun ledet også NRK Sápmis sendinger i forbindelse med Sametingsvalget. Hun har videre arbeidet som informasjonskonsulent for SANKS/Helse Finnmark, og skrevet artikler for Yle, Sámi Áigi, Ávvir og Nuorttanaste.
I dag jobber Guttorm og Wersland med Skole-Petter Anna showene, som har blitt svært populære i Sápmi. De to jobber også med en kunstfilm om samisk åndelighet. Guttorm har tidligere gitt ut bok sammen med nåværende kunsthistoriker, Hanna Horsberg Hansen. Boken heter “Tida går ikke-den kommer”, og består av tre portretter av samekvinner.

Om Elin Margrethe Wersland

Elin Margrethe Wersland er utdannet religionshistoriker ved Universitetet i Oslo. Hun er skribent, journalist og har tidligere gitt ut den akademiske boken “Joik i den gamle samiske religionen” sammen med kunstner Gjert von Rognli gjennom det akademiske forlaget Vett&Viten. Wersland har også gitt ut bøkene om Skole-Petter Anna sammen med journalist og forfatter Anna Anita Guttorm. Wersland har illustrert Skole-Petter Anna bøkene.
Bøkene «Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker” og  “Skole-Petter Anna og Det lattervekkende norske sirkus” brukes også i samisk-undervisningen på skoler og samiske sentre.
Wersland har blant annet jobbet i den samiske avisen Ságat, der hun var kulturjournalist. Hun har som freelancejournalist skrevet en rekke artikler i Ságat om samisk kunst.
Hun har også skrevet artikler i Kunst Pluss, sáhkalagaid (dialog) med Synnøve Persen (Synnøves kamp er kronet med seier, 1/2019), Hilde Methi (Grense-kurstoren, 2/2019) og Aage Gaup (Vinder i kamp, 3/2019).
Hun har også frilanset for Yle, Ávvir, NRK Sápmi og Nuorttanaste.
Wersland jobber for tiden med en kunstfilm om samisk åndelighet sammen med Guttorm.

Fra høsten 2020 og i hele 2021 skal vår forestilling «Skole-Petter Anna» på turne med «Voi, Voi, vi er på utstilling!» i regi av Norske Kunstforeninger. Vi vil besøke ti kunstforeninger sør i landet sammen med andre samiske kunstnere.