Kongsberg = Gonagasbákti!

Skole-Petter Anna Talkshow gav Kongsberg et nordsamisk navn i forbindelse med Voi, voi, vi er på utstilling!

Det uoffisielle nordsamiske navnet på Kongsberg er Gonagasbákti.

Gonagas betyr konge og bákti betyr berg.

Både byen og 5.klassingene ble tildelt samiske navn i forbindelse med Skole-Petter Anna Talkshow, som ble holdt 22.-23.februar på Kongsberg Kunstforening.

Skjermbilde: Kongsberg Kunstforening fortalte via Instagram om byens nye (uoffisielle) samiske navn gitt av "Skole-Petter Anna".
Skjermbilde: Kongsberg Kunstforening fortalte via Instagram om byens nye (uoffisielle) samiske navn gitt av «Skole-Petter Anna».

Voi voi, vi er på utstilling! er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst, der kunstnere fra Sápmi blir presentert til områder utenfor Sápmi.

Prosjektet har en varighet fra høsten 2020 til november 2021 og tar sikte på å treffe et bredt lag av befolkningen innen alle aldersgrupper. Vi er så heldige å være en del av Voi, voi – prosjektet!
Her finner du utstillingsplanen på hjemmesiden til Norske Kunstforeninger.
Her står vi med Sandra Burek ved Kongsberg Kunstforening (bakerst til  venstre) og Hilde Herming  ved Norske Kunstforeninger (t.h.). Hilde kom innom Kongsberg for å se showet. Hun er prosjektleder for hele Voi, voi, vi er på utstilling! I front står Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm.
Her står vi med Sandra Burek ved Kongsberg Kunstforening (bakerst til venstre) og Hilde Herming ved Norske Kunstforeninger (t.h.). Hilde kom innom Kongsberg for å se showet. Hun er prosjektleder for hele Voi, voi, vi er på utstilling! I front står Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm.
Vi hadde vårt show samtidig som Ingunn Utsi viste sine skulpturer, «Samtalen». Det satiriske talkshowet Skole-Petter Anna ble framført på Kongsberg Kunstforening over to dager. I showet bruker vi det absurde som grep for å tilnærme oss vanskelige temaer som fornorskning, samer utstilt på zoo og rettighetskampen. Humoren i showet er forsonende. Målet er å vekke interesse for samenes historie på en litt annerledes måte.

Vi takker Signe Lise Holm ved Kongsberg kulturskole og Sandra Burek ved Konsberg Kunstforening for samarbeidet, og femteklassingene i Kongsberg for deres engasjement!

Skjermbilde: Kongsberg Kunstforening var åstedet for Skole-Petter Anna showet i februar i år. Det var stort engasjement fra femteklassingene både for showet og den samiske kunsten.
Skjermbilde: Kongsberg Kunstforening var åstedet for Skole-Petter Anna showet i februar i år. Det var stort engasjement fra femteklassingene både for showet og den samiske kunsten.