Joik i den gamle samiske religionen

I boken Joik i den gamle samiske religionen, gitt ut av det akademiske forlaget Vett&Viten, har forfatter Elin Margrethe Wersland tatt utgangspunkt i utvalgte joiker som er samlet inn av forskere og misjonærer fra 1600-tallet frem til 1940. Joiketekstene er analysert og sett i lys av kilder som omhandler den gamle samiske religionen. De fleste har hørt om joik, men mange har lite kjennskap til i hvilke sammenhenger joik ble brukt før i tiden. Boken tar for seg de tidlige misjonskriftenes fremstillinger av joik, samt analyser av ulike joiker, slik som soljoik, bjørnejoik, vindjoik, hulderjoik, offersteinsjoik og gudinnejoik. Boken er illustrert av kunstner Gjert von Rognli.