Arbeider med neste bok

Vår neste bok: «Skole-Petter Anna, Rosa-Rosa og Det Norske Sirkuset» er omtalt i Porsgrunn Dagblad, 7.april i år. Nå skal Senter for halsbrekkende samiske leker, som er i bygd over elva Karasjok, redde Bø-dialekta fra å dø ut. Det Norske … Les mer

Utdrag (samisk/norsk) fra boken Skole-Petter Anna: Den kravstore papegøya/gáibidahkes páhpegojá

Utdrag fra boken «Skole-Petter Anna og Senter for halsbrekkende samiske leker»: Orui olgun Skuvlla-Biehtára Ánne guovttos áhčiinis leigga orron jagi Frøenis Oslos, ja dál áigguiga máhccat ruovttoluotta Kárášjohkii. Mannan jagi barggai son Diakonaruovttu buohcciviesus. Muhtin beaivve gávnnai Skuvlla-Biehtára Ánne oarbbes … Les mer

1 2 3 4